УЧЕНИЧЕСКА ФИРМА "NEW-LIFE" 2009/2010
ПРЕДСТАВЯНЕ


Автор на логото:
   худ. Сашо Камбуров

НАШИТЕ ПРОДУКТИ


New Life & мрежата


  Учебна компания „New Life” – Плевен е основана на принципа на Акционерното дружество. Членовете на компанията са 12-те ученика от 11-а клас на СОУ „Пейо Яворов”, гр. Плевен , профил „Предприемачество и бизнес”, които се обучават по учебни програми на Джуниър Ачийвмънт България. Компанията се ръководи от Президент и четирима мениджъри. Всеки член на компанията освен акционер, заема и определена позиция – работник или служител в нея.
   Основната дейност на компанията е производство и декориране на памучни тениски и други спортни облекла, а така също и спортни аксесоари.
   Целта на компанията е чрез разгръщане на творческия потенциал на своите служители да задоволи непрекъснато растящите потребности на своите настоящи и бъдещи клиенти, като им предложи висококачествени и уникални продукти на достъпни цени. Дейността на компанията е базирана на нейното лого: „Бъди готов за промяна!”. Стремежът ни е чрез различните послания, които носят надписите и символите, нашите потребители да водят все по-активен и здравословен начин на живот. Към настоящия момент компанията вече е стартирала дейността си и получава високо одобрение от настоящите си клиенти по отношение на предлаганите от нас продукти. Ученическа компания „New Life” реализира продукцията си чрез директни продажби и поръчки на територията на училището, в кв. „Сторгозия”, а чрез поръчките, набрани от членовете на компанията, живущи в други населени места извън Плевен, ще разширим нашия пазар. Всеки член на компанията заема активно участие в производството, реклама и пласмента. Чрез лични продажби ние се стремим да задоволим потребностите на най-взискателните потребители, защото знаем, че успехът ни зависи в най – голяма степен от удовлетвореността на клиентите.

 ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
   Изборът на предмета на фирмената дейност и основните продукти е направен на базата на прецизен анализ, на потребителското търсене, на особеностите на производството и реализацията им, прогнозни изследвания на пазара, както и изследване поведението на купувачите.
   Учебната компания работи в едно основно направление:
   Основният предмет на дейност на компанията е изработване на уникални, ръчно рисувани тениски, които се отличават с висока художествена стойност. Нашето намерение е да предложим на потребителите висококачествени и стойностни продукти. Ние избрахме памучните тениски като основен материал за производство, водени от убеждението си, че имат по – високо качество, а боята върху тях е по -трайна. Тениските се рисуват от умели, талантливи специалисти по изобразително изкуство. Ето защо решихме да вложим таланта си в тези изделия, да развиваме и реализираме своите идеи. Гъвкавостта на производствения процес и възможността за бърза промяна в технологичния режим ни дават възможност за производство на широк асортимент от продукти и по – пълно задоволяване потребностите на нашите потребители. Художествените мотиви, при рисуване са съобразени със спецификата на пазара, предстоящите празници , индивидуалните и груповите желанията на потребителите.

  УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП

   Административен отдел
   Президент: Паула Иванова
   Адм.секретар: Моника Геновска

   Отдел Маркетинг и реклама
   Мениджър: Цветомира Лачовска
   Специалист Маркетинг: Николай Найденов
   Специалист Реклама: Владислава Цекова

   Отдел Производство
   Мениджър: Борислава Борисова
   Специалист Производство: Теодора Иванова
   Специалист по безопасността: Милена Михайлова

   Отдел Финанси
   Мениджър: Цветелина Симеонова
   Счетоводител: Моника Йотова

   Отдел Човешки ресурси
   Мениджър: Мирела Темелкова
   Специалист Човешки ресурси: Радослав Радев

   Преподавател: Иван Бенков

МЕДИИТЕ ЗА НАСДве учебни компании работят в СОУ „Яворов“
  Написано от Радослав ХРИСТОВ, www.posredniknews.com Петък, 11 Декември 2009

   През тази учебна година в СОУ „Пейо Яворов” беше дадено началото на две учебни компании. Те са формирани от учениците от 11А клас, профил „Предприемачество и бизнес”, които се обучават по учебни програми на „Джуниър Ачийвмънт - България“. Младите предприемачи са едновременно собственици-акционери на дружеството и служители, заемащи определена позиция и изпълняващи определени отговорности, съобразно длъжностната си характеристика. Организационната структура на управление на компаниите се базира на екипния управленски модел, съгласно който всеки служител е взаимозаменяем.

...
  Другата учебна компания е избрала фирмено наименование „New life“, а нейн лидер е Паула Иванова. Предметът на дейност на компанията е декориране на спортни дрехи и аксесоари с щампи и надписи, изготвени по желание на клиентите, а така също и с послания за здравословен и целесъобразен начин на живот. Името на учебната компания е в пряка връзка със социално отговорната й мисия - подкрепа на инициативи по повод значими и злободневни проблеми на обществото като нерационалното хранене и затлъстяването, насилието, както и превенция на болести - СПИН, рак на гърдата и др. Целта на младите предприемачи е чрез многобройни инициативи да направят подрастващите социално отговорни граждани. В тази връзка те предлагат декорирани тениски, шапки, шалове и др., които чрез посланията, изписани на тях, да предизвикат обществена реакция. Освен това учениците разработват своя програма и за интегриране на децата със специални образователни потребности от училището, чрез включването им в подходящи дейности. През следващата седмица те стартират благотворителна акция по набиране на дрехи, обувки и играчки, които ще бъдат дарени на децата в неравностойно социално положение. Част от годишната си печалба компанията ще дари в полза на фондации и сдружения.
Преподавател и консултант на двете учебни компании е Иван Бенков, преподавател по икономически дисциплини в училището.

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО