ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 

 

 


 Списък на родителите, присъстващи на събрание за сформиране на Обществен съвет на СУ „Пейо Крачолов Яворов" на 24.11.2016 г. от 18:00 часа


 ПРОТОКОЛ от Събрание на представители на родителите на учениците, обучаващи се в СУ „Пейо Крачолов Яворов" - Плевен през учебната 2016/2017 година, провело се на 24.11.2016 година


 ЗАПОВЕД за определяне на общия брой на редовните членове на Обществения съвет на СУ „Пейо Крачолов Яворов“ - гр. Плевен


 ЗАПОВЕД за определяне на протоколчик по време на Събранието на представители на родителите на учениците, обучаващи се в СУ „Пейо Крачолов Яворов“ - гр. Плевен, през учебната 2016/2017 година, което ще се състои на 24.11.2016 г. от 18,00 ч., за избор на членове на Обществения съвет на СУ „Пейо Крачолов Яворов“ - гр. Плевен


 ЗАПОВЕД за определяне на правила за съхранение на кореспонденция и документи за дейността; административното и техническото и методическото подпомагане на Обществения съвет на СУ„Пейо Крачолов Яворов“ - гр. Плевен


 ЗАПОВЕД за свикване на Учредително заседание на Обществения съвет - мандат 2016-2019 г., към СУ „Пейо Крачолов Яворов“ - гр. Плевен на 05.12.2016 година

 ЗАПОВЕД за свикване на 24.11.2016 г. (четвъртък), от 18,00 часа в Актовата зала на училището, Събрание на представителите на родителите на учениците, обучаващи се в У „Пейо Крачолов Яворов“ - гр. Плевен, през учебната 2016/2017 година